Bendrovėje „Otokar“ automatizuotoji inžinerija yra padalyta į 5 skirtingus skyrius: struktūrinę, sprogimų ir balistikos, skysčių dinamikos, triukšmo ir vibracijos bei autotransporto priemonių dinamikos analizę.

Struktūrinė analizė

Struktūrinės analizės tyrimai apima transporto priemonės sistemų linijinio arba netiesinio įtempimo ir deformacijos analizę. Siekiant užtikrinti statinio ir dinaminio projektavimo kriterijus analizė atliekama pagal patvirtintus modelius.

Sprogimai ir balistika

Sprogimų ir balistikos analizės skyrius atlieka tyrimus ir vysto transporto priemonės minų sprogimo apsaugos koncepciją, kuriamos sėdynės, sumažinančios personalo patiriamą žalą, kai sprogsta minos, energiją slopinančios medžiagos ir kompozicinės konstrukcijos.

Skysčių dinamika

Skysčių dinamikos skyrius atlieka skysčių ir šilumos perdavimo analizę tokiose srityse kaip aerodinaminiai transporto priemonės veiksmai, variklio aušinimo sistemų darbas, išmetamųjų dujų, dulkių kaupimosi aplink veidrodžius analizė.

Triukšmas ir vibracija

Šioje srityje tyrimai atliekami siekiant sumažinti transporto priemonės struktūrinę vibraciją ir (arba) kritinę vibraciją, taip pat išspręsti akustines problemas automobilio viduje.

Transporto priemonės dinamika

Analizuojant transporto priemonės dinamiką atliekami bandymai su automobilio stabdžių sistema ir valdymo kokybe. Prototipo kūrimo stadijoje įvertinama, ar transporto priemonė atitinka reikalavimus, pageidaujamas charakteristikas, tokias kaip pagreitis, stabdymas, įkalnės įveikimas, vertikalių, tranšėjų įveikimas ir t. t.

analiz1analiz4analiz6